Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

CENTRUM ZDROWIA MEDI SENS

Zakres usług

Centrum Zdrowia Medi Sens w Kostrzynie nad Odrą i filią w Słubiach jest placówką leczniczą i oświatową, która została stworzona, by w pełnym zakresie świadczyć usługi w obszarach zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Centrum Medi Sens powstało w 2023 roku, świadcząc pomoc w zakresie psychoterapii. Przez ponad 20 lat poszerzało swój wachlarz pomocy w takim stopniu, by wypełnić w jak największym stopniu potrzeby naszych pacjentów. Aktualnie w ramach Centrum działa:

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która jest placówką oświatową i posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia usług w zakresie diagnozy, opiniowania oraz wsparcia psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznego uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.
 2.  Medycyna pracy i Pracownia Badań Psychologicznych, to część naszego Centrum, która świadczy usługi w zakresie badań kierowców, pracowników, operatorów, na wysokość i na broń. W Medi Sens w tym obszarze pracują: psycholog transportu, medycyny pracy i z uprawnieniami do badań na broń, lekarz orzecznik z uprawnieniami do orzekania w zakresie medycyny pracy, transportu i na broń oraz lekarz psychiatra.
 3. Centrum dla dorosłych to część placówki świadcząca pomoc psychiatryczną, psychologiczno-psychoterapeutyczną, mediacyjną, terapii par i małżeństw, diagnozy na potrzeby medyczne, Zus-owskie i inne.
 4. Poradnie z refundacją NFZ, w ramach tej części Medi Sens funkcjonują poradnie medyczne tj. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradnia Leczenia Autyzmu i innych całościowych zaburzeń nastroju oraz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno- Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży- I poziom referencji
 5. Gabinety Psychiatryczne – w Medi Sens przyjmują prywatnie i na nfz lekarze Psychiatrzy dziecięcy i dla dorosłych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Centrum dla dorosłych

Medycyna pracy

Psychiatria

Poradnie z refundacją NFZ

Prowadzimy działalność w zakresie:

 • psychoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym, systemowym, gestalt, terapii skoncentrowanej w rozwiązaniach
 • mediacji rodzinnych
 •  psychoterapii par i małżeństw
 • grupowej psychoterapii dzieci i młodzieży
 • psychoedukacji i wsparcia w kryzysie
 • konsultacji i terapii psychologicznych
 • logopedii i neurologopedii
 • zajęć pedagogicznych, w tym:
  – terapii autyzmu, wyrównywania szans szkolnych, nauki czytania, pisania, liczenia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych
 • terapii integracji sensorycznej
 • terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa
 • terapii EEG-Biofeedback

Dodatkowo wykonujemy diagnozy stanu psychicznego, psychologicznego i szkolnego, w tym:

 • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dla celów szkolnych, w tym w sprawnie dysleksji, dyskalkulii, odroczenia od obowiązku szkolnego, dojrzałości szkolnej
 • diagnozę autyzmu metodą ADOS-2
 • diagnozę ADHD metodą MOXO
 • diagnozę na potrzeby zabiegów bariatrycznych
 • diagnozę dla ZUS
 • orzeczenia dla kierowców, pracowników i na broń

 

Prowadzimy bezpłatne zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w ramach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- WWR
 • rządowy program Za życiem
 • NFZ

 

Współpracujemy z prywatnymi ubezpieczalniami, w tym Medicover, Luxmed, Świat Zdrowia, oraz z NFZ.

Skip to content