Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | CENTRUM DLA DOROSŁYCH | TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

CENTRUM DLA DOROSŁYCH

Konsultacje i terapie

Konsultacje i wsparcie psychologiczne w Medi Sens prowadzone jest przez doświadczonych psychologów. Ich celem jest udzielanie pomocy, wsparcia, psychoedukacji i interwencji kryzysowych w obszarach trudności emocjonalnych i kryzysów psychicznych wywołanych traumą.


Kiedy skorzystać z konsultacji i pomocy psychologicznej?

 • w sytuacjach zaburzeń nastroju, apatii i wycofania z życia społecznego i/lub zawodowego
 • w doświadczanych zaburzeniach zachowania, agresji, autoagresji, zaburzeniach łaknienia, myśli rezygnacyjnych i tendencji suicydalnych;
 •  uzależnieniach od środków psychoaktywnych, hazardu, komputera, seksu
 • gdy pojawią się lęki i nerwicowe zaburzenia
 • w problemach rodzinnych, małżeńskich, po stracie, traumach i kryzysach życiowych (zdrada, utrata pracy, bliskiej osoby, wypadek itp.)
 • zaburzenia łaknienia

 

Na konsultację i pomoc psychologiczną obowiązkowa jest zgoda pacjenta, a gdy pacjent nie ukończył 18 r.ż. zgoda rodziców lub opiekunów

Istnieje możliwość skorzystania z porady seksuologa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

ZAKRES USŁUG PORADNI:

 • WWR,
 • Neuroterapia,
 • Diagnoza i opiniowanie,
 • Terapia SI,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Psychoterapia rodzin,
 • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

WWR

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami

Premium Addons

Neuroterapia

Uwaga słuchowa Tomatisa, Terapia EEG- Biofeedback

Diagnoza
i opinie

do szkół i placówek oświatowych

Terapia SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia
pedagogiczna

Dla dzieci z trudnościami w nauce i zdolnymi

Terapia
logopedyczna

Terapia wad wymowy, jąkania, mutyzmu

Terapia
psychologiczna:

Indywidualna i grupowa, pomoc wsparcie w trudnościach

Terapia
dzieci i młodzieży:

Psychoterapia indywidualna, grupowa, socjoterapia

Skip to content