Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | NPPP | TERAPIA WWR

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

TARAPIA PSYCHOLOGICZNA

Na czym polega terapia psychologiczna dzieci?

Terapia psychologiczna oferuje pomoc dzieciom i młodzieży m.in. w przypadku trudnych zachowań, pomaga zrozumieć pewne stany emocjonalne, wspomaga relacje rówieśnicze i domowe, daje pomoc w wytyczeniu ścieżki zawodowej, to praca nad emocjami, pomaga zrozumieć siebie i zaakceptować zmiany. To także pomoc dla nastolatków, którzy zmagają się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania oraz innymi problemami wieku dojrzewania.
Terapia to nic innego jak spotkania, które pomagają zarówno dziecku jak i rodzicom/opiekunom na różnych etapach życia młodego człowieka. Składa sie z obserwacji i rozmowy, jej przebieg jest dyskretny, mający na celu zbadanie przyczyny zachowania dziecka, najczęściej zadając pytania, bez oceniania.

Komu jest potrzebna?
Każdemu, kto w danych momencie życia potrzebuje wsparcia. Terapia psychologiczna pomaga odzyskać równowagę oraz zrozumieć potrzeby dziecka.

Warto przygotować dziecko do wizyty w gabinecie.

Konsultacja a terapia.

Pierwszym spotkaniem jest konsultacja. To wstęp do terapii, przedstawienie sytuacji i problemu i szczegółowy wywiad z rodzicem. To wtedy specjalista kieruje dziecko na terapię lub kieruje na badania.

Konsultacja to spory krok do zmiany na lepsze.

Terapia daje możliwość pracy z dzieckiem, pozwala przezwyciężyć to, co jest dla dziecka ograniczeniem, czy trudnością. Jej zadaniem jest wsparcie w trudnych doświadczeniach.
Pierwsza wizyta.

Pierwsze spotkanie najczęściej odbywa się w obecności rodzica/opiekuna. Należy zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną, opinie, orzeczenia, badania lekarskie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

ZAKRES USŁUG PORADNI:

  • WWR,
  • Neuroterapia,
  • Diagnoza i opiniowanie,
  • Terapia SI,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia logopedyczna,
  • Terapia psychologiczna,
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
  • Psychoterapia rodzin,
  • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

WWR

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami

Neuroterapia

Uwaga słuchowa Tomatisa, Terapia EEG- Biofeedback

Diagnoza
i opinie

do szkół i placówek oświatowych

Terapia SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia
pedagogiczna

Dla dzieci z trudnościami w nauce i zdolnymi

Terapia
logopedyczna

Terapia wad wymowy, jąkania, mutyzmu

Terapia
psychologiczna:

Indywidualna i grupowa, pomoc wsparcie w trudnościach

Terapia
dzieci i młodzieży:

Psychoterapia indywidualna, grupowa, socjoterapia

Skip to content