Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | MEDYCYNA PRACY | LEKARZ ORZECZNIK

MEDYCYNA PRACY

Lekarz orzecznik

W Centrum Zdrowia Medi Sens, w pracowni psychologii i medycyny pracy przyjmuje lekarz orzecznik.

Zadaniem lekarza medycyny pracy jest określenie, czy potencjalny pracownik może wykonywać pracę na określonym stanowisku. Lekarze medycyny pracy wydają także orzeczenia lekarskie studentom czy uczniom, w których potwierdzają ich zdolność do wykonywania wybranego zawodu, a tym samym potwierdzają możliwość kształcenia się w wybranym kierunku.

Lekarz orzecznik pracujący w Medi Sens posiada kwalifikacje do badania kierowców w transporcie drogowym, zawodowych i samochodów służbowych oraz na broń.

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Każda osoba rozpoczynająca pracę w danym zakładzie pracy na określonym stanowisku ma obowiązek udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy. Niezależnie od tego, czy praca to czynności biurowe, czy praca ze szkodliwymi substancjami, nie można rozpocząć pracy bez aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Aby zrealizować wizytę u lekarza medycyny pracy należy okazać właściwe skierowanie z zakładu pracy. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia pracodawca. Na takim skierowaniu powinna znaleźć się informacja o stanowisku pracy wraz z opisem czynników, z którymi pracownik będzie miał styczność. Od tych danych bowiem zależy zakres i przebieg badań w trakcie wizyty. Jeżeli pracownik aktualnie choruje lub jest w trakcie leczenia, na wizycie powinien przedstawić aktualne wyniki badań oraz poinformować o przyjmowanych lekach.

Choć wizyta u lekarza medycyny pracy może czasami wydawać się zbędną formalnością, trzeba pamiętać, że zadaniem medycyny pracy jest przede wszystkim ochrona zdrowia pracownika. Lekarz medycyny pracy dokonuje oceny stanu zdrowia, przeprowadza także wywiad mający na celu zbadanie środowiska, w jakim będzie klient pracował. W trakcie takiej wizyty przeprowadzane są badania wstępne, a wraz z upływem lat pracy na danym stanowisku – badania okresowe i kontrolne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

Co bada lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to odrębna specjalizacja lekarska lub podspecjalizacja. To, do jakiego lekarza medycyny pracy się udajemy i co będzie badał, zależy od stanowiska, na jakim będziemy pracować. Jeśli nasze przyszłe stanowisko wymaga od nas pracy z komputerem, zostaniemy skierowani na badania medycyny pracy do okulisty, by potwierdzić lub wykluczyć ewentualne wady wzroku.

Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

Jeśli udajemy się do lekarza medycyny pracy z zamiarem podjęcia pracy na stanowisku, które nie jest związane z pracą z czynnikami ryzyka lub szkodliwymi substancjami, wizyta potrwa kilkanaście minut. Lekarz medycyny pracy dokonuje wywiadu zdrowotnego oraz odnośnie do stanowiska, na jakim będziemy pracować.
Na tej podstawie decyduje o wydaniu orzeczenia lub skierowaniu do lekarzy innej specjalności. Dopiero posiadając komplet zaświadczeń od lekarzy wszystkich zaleconych specjalności, możemy otrzymać orzeczenie lekarskie potwierdzające naszą zdolność do pracy na danym stanowisku.

Na wizyt do lekarza orzecznika obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr 51385882 oraz skierowanie z zakładu pracy.

W przypadku badań kierowców skierowanie nie jest wymagane, jednak należy mieć przy sobie aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub pracy na stanowisku kierowcy.

W przypadku badań na broń wymagane jest posiadania orzeczenia lub zaświadczenia od psychologa, psychiatry i okulisty o braku przeciwwskazań do posiadania broni.

Skip to content