Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | NPPP | TERAPIA WWR

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

TARAPIA NEUROTAKTYLNA

Nazwa terapii pochodzi od łacińskich słów: „neurosis”, czyli układ nerwowy oraz „tactillis”, czyli dotykowy. Oznacza to, że metoda stymuluje zmysł dotyku poprzez wykorzystanie neurofizjologicznych zasobów czuciowo-ruchowych organizmu. Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neronalnych i neurorozwoju, wspomagając tym samymregulacje stresu i mechanizmów obronnych.

Dwa aspekty terapii:

1) związany z techniką pracy zmysłu dotyku – pomaga on na stymulację receptorów znajdujących się w skórze, mięśniach, stawach i ścięgnach


2) skierowany na optymalizację funkcjonowania układu neurosensomotorycznego i ośrodkowego układu nerwowego – polega na rozwoju sieci połączeń między neuronami a synapsami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

ZAKRES USŁUG PORADNI:

  • WWR,
  • Neuroterapia,
  • Diagnoza i opiniowanie,
  • Terapia SI,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia logopedyczna,
  • Terapia psychologiczna,
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
  • Psychoterapia rodzin,
  • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

WWR

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami

Neuroterapia

Uwaga słuchowa Tomatisa, Terapia EEG- Biofeedback

Diagnoza
i opinie

do szkół i placówek oświatowych

Terapia SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia
pedagogiczna

Dla dzieci z trudnościami w nauce i zdolnymi

Terapia
logopedyczna

Terapia wad wymowy, jąkania, mutyzmu

Terapia
psychologiczna:

Indywidualna i grupowa, pomoc wsparcie w trudnościach

Terapia
dzieci i młodzieży:

Psychoterapia indywidualna, grupowa, socjoterapia

Skip to content