Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | PSYCHIATRIA | PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHIATRIA

Dzieci i młodzieży

W Medi Sens można uzyskać pomoc udzielaną przez lekarza psychiatrę dziecięcego. Psychiatra tym różni się od psychologa, że diagnozuje on stany psychiczne dziecka, zleca dodatkowe badania a przede wszystkim wdraża farmakoterapię. Psychiatrzy wraz z psychologami i innymi specjalistami tworzą w Medi Sens zespół diagnostyczno-leczniczy, obejmujący swoim działaniem dzieci od 0 do 18 roku życia.

Jakie zaburzenia diagnozuje i leczy lekarz Psychiatra dziecięcy?

 • ADHD oraz ADD
 • spektrum autyzmu
 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • nerwice
 • uzależnienia
 • zaburzenia afektywne, w tym autoagresję i agresją
 • zaburzenia jedzenia
 • choroby psychiczne

 

Niepokojące zachowania – kiedy udać się do psychiatry:

 • niepokój, lęk, zespoły obsesyjno-kompulsywne
 • nadmierna ruchliwość i impulsywność
 • agresja, tendencje do autoagresji i zachowań ryzykownych
 • długotrwałe, niepokojące zmiany zachowania, zainteresowań, stylów ubierania, charakteru
 • problemy z odżywianiem
 • problemy z akceptacją siebie
 • odczuwający brak zrozumienia przez środowisko
 • odbieganie od normy rozwojowej
 • uzależnienie od gier, internetu i inne
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia seksualne
 • myśli samobójcze
 • i inne podobne

 

Nasza placówka gwarantuje indywidualne podejście do każdego pacjenta, fachową pomoc i objęcie opieką przez zespół specjalistów.

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem na temat ważnych informacji o pacjencie, jego rozwoju, ewentualnym wcześniejszym leczeniu, farmakoterapii, stanach niepokojących rodzica. Należy przygotować się rzetelnie, aby zgromadzić jak najwięcej informacji oraz zabrać ze sobą, wszelką dokumentację medyczną, opinie innych lekarzy, psychologów i pedagogów. Na pierwszą wizytę prosimy przyjść z dzieckiem.
Jeśli wizyta ma być na NFZ prosimy o wcześniejsze przesłanie kodu skierowania lub dostarczenie skierowania najpóźniej w dzień wizyty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

Skip to content