Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | NPPP | TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

TARAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna prowadzona jest w naszej Placówce przez doświadczonych psychologów. Jej celem jest udzielanie wsparcia, psychoedukacja i pomoc w obszarach emocjonalnych dla dzieci i młodzieży w kryzysach.

Kiedy skorzystać z terapii psychologicznej?

 • w sytuacjach zaburzeń nastroju, apatii i wycofania z życia rówieśniczego
 • zaburzenia zachowania, agresja, autoagresja
 • uzależnienia
 • lęki i nerwica szkolna
 • problemy rodzinne, traumy i kryzysy życiowe
  – zaburzenia łaknienia

 

Na terapię psychologiczną obowiązkowa jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

ZAKRES USŁUG PORADNI:

 • WWR,
 • Neuroterapia,
 • Diagnoza i opiniowanie,
 • Terapia SI,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Psychoterapia rodzin,
 • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

WWR

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami

Neuroterapia

Uwaga słuchowa Tomatisa, Terapia EEG- Biofeedback

Diagnoza
i opinie

do szkół i placówek oświatowych

Terapia SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia
pedagogiczna

Dla dzieci z trudnościami w nauce i zdolnymi

Terapia
logopedyczna

Terapia wad wymowy, jąkania, mutyzmu

Terapia
psychologiczna:

Indywidualna i grupowa, pomoc wsparcie w trudnościach

Terapia
dzieci i młodzieży:

Psychoterapia indywidualna, grupowa, socjoterapia

Masz problem?? Nie wiesz jak sobie poradzić??

Skip to content