Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA | DIAGNOZOWANIE I OPINIOWANIE

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DIAGNOZOWANIE I OPINIOWANIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmuje się diagnozą trudności i uzdolnień dzieci i młodzieży. Działania diagnostyczne opieramy na najnowszych specjalistycznych narzędziach badawczych, dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i dysleksji rozwojowej. Systematycznie zaopartujemy się w najbardziej aktualne testy diagnostyczne, pomoce dydaktyczne i badawcze. Nasi Specjaliści podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach, uzyskują certyfikaty kompetencji diagnostycznych w określonych narzędziach badawczych.

Zawsze staramy się, aby diagnoza miała charakter interdyscyplinarny, aby wnikliwą obserwację trudności dziecka rozpatrywać na wielu płaszczyznach.

Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 •  diagnozę logopedyczną
 •  diagnozę preferencji edukacyjno–zawodowych
 • diagnozę w kierunku uzdolnień
 • diagnozę stanu emocjonalnego
 • diagnozę relacji rodzinnych
 • diagnozę uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa
 • diagnozę stanu psychicznego
 • diagnozę preferencji zawodowych dla młodzieży

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

WWR

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami

Neuroterapia

Uwaga słuchowa Tomatisa, Terapia EEG- Biofeedback

Diagnoza
i opinie

do szkół i placówek oświatowych

Terapia SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia
pedagogiczna

Dla dzieci z trudnościami w nauce i zdolnymi

Terapia
logopedyczna

Terapia wad wymowy, jąkania, mutyzmu

Terapia
psychologiczna:

Indywidualna i grupowa, pomoc wsparcie w trudnościach

Terapia
dzieci i młodzieży:

Psychoterapia indywidualna, grupowa, socjoterapia

Skip to content