Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | NPPP | TERAPIA WWR

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

TARAPIA WWR

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi płatne i BEZPŁATNE (!) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.


Podstawą do przyjęcia na bezpłatną terapię jest aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W ramach terapii WWR oferujemy:

 • terapie psychologiczną
 • terapię pedagogiczną, w tym oligofrenoterapię
 • terapię logopedyczną
 • neuroterapię , w tym EEG BIOFEEDBACK I TERAPIĘ TOMATISA
 • terapię ręki
 • psychoedukację i wsparcie
 • zajęcia terapeutyczno- wychowawcze dla rodziców
 • terapię Integracji Sensorycznej
 •  coaching rodzicielski
 • terapię metodami Dobrego Startu, Szkoły Krakowskiej , W. Scherborn , Knillów, Denisona i in.
 • Terapię autyzmu i całościowych zaburzeń nastroju
 • Terapię w Sali Doświadczania Świata

 

Na bezpłatne zajęcia WWR jest ograniczona liczba miejsc. Nabór trwa cały rok.

Jakie dokumenty należy okazać w rejestracji przed przyjęciem dziecka na zajęcia WWR:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnie
 • na miejscu należy wypełnić deklarację oraz kartę informacyjną przyjętego

Zajęcia ze specjalistami ustalane są przez Dyrektora Niepublicznej Poradni panią Elżbietę Mikłasz-Schab, na podstawie zaleceń umieszczonych w opinii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 786 810 610

ZAKRES USŁUG PORADNI:

 • WWR,
 • Neuroterapia,
 • Diagnoza i opiniowanie,
 • Terapia SI,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Psychoterapia rodzin,
 • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

WWR

Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z trudnościami

Neuroterapia

Uwaga słuchowa Tomatisa, Terapia EEG- Biofeedback

Diagnoza
i opinie

do szkół i placówek oświatowych

Terapia SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Terapia
pedagogiczna

Dla dzieci z trudnościami w nauce i zdolnymi

Terapia
logopedyczna

Terapia wad wymowy, jąkania, mutyzmu

Terapia
psychologiczna:

Indywidualna i grupowa, pomoc wsparcie w trudnościach

Terapia
dzieci i młodzieży:

Psychoterapia indywidualna, grupowa, socjoterapia

Skip to content