Medi Sens – Centrum Zdrowia Kostrzyn

Strona główna | o mnie

CENTRUM ZDROWIA MEDI SENS

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Jestem założycielką i właścicielką Centrum Zdrowia Medi Sens, które od ponad 20 lat z wielką pasją i zaangażowaniem kształtuję i rozwijam. Medi Sens stało się nowoczesnym, pięknie urządzonym i profesjonalnie wyposażonym miejscem, które świadczy pełną pomoc w obszarach życia psychicznego pacjentów w każdym wieku.

Medi Sens to także miejsce, które swoim profesjonalizmem stało się placówką ekspercką, która prowadzi badania nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych, ubiegających się o status narzędzia medycznego. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z Nową Erą.

Placówka, którą prowadzę zatrudnia bardzo doświadczonych i świetnie wyszkolonych specjalistów, którym staram się stworzyć bardzo dobre warunki pracy, warunki socjalne, opiekę sekretaryjno-rejestracyjną, finansowanie i dofinansowanie do szkoleń oraz atrakcyjne zarobki.

Swoją pracą i zaangażowaniem staram się być wzorem i inspiracją dla moich współpracowników, a dla pacjentów profesjonalnym specjalistą, który w przyjaznej i pełnej szacunku i zrozumienia atmosferze stara się nieść pomoc, wspierać i poprawiać ich jakość życia.

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam w pracy:

2003 – 2011 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko socjoterapeuta/psycholog

2008 – do dnia dzisiejszego Wyższa Szkoła Zawodowa (w Kostrzynie nad Odrą, w Gorzowie Wlkp.)- wykładowca, Adiunkt, 4-letnia kadencja Dziekana Wydziału Zdrowia, aktualnie od 1 października ponownie objęła funkcję Dziekana w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Aktualnie jestem wykładowcą akademickim i Dziekanem wydziału Nauk o Zdrowiu

2003 – do dnia dzisiejszego Gabinet Psychoterapii, aktualnie Centrum Zdrowia Medi Sens i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- stanowisko- psycholog/psychoterapeuta/dyrektor.

2011 – 2013 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko – psycholog

2004 – 2010 – Punkt Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta – psychoterapeuta/psycholog

2010 – 2021- Poradnia Zdrowia Psychicznego- Poradnia Psychologiczna w przychodni Medicus w Kostrzynie nad Odrą, aktualnie Centrum Zdrowia Medi Sens

W pracy zawodowej zajmuję się głównie:

 • psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem do szkół i placówek oświatowych oraz w ramach psychologii transportu i badań na broń oraz w ramach poradni leczniczych
 • diagnozą kliniczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • dydaktyką akademicką ,
 • prowadzeniem warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • neuroterapią
 • konsultacjami psychologicznymi
 • prowadzeniem wykładów dla studentów, szkoleń, prelekcji i warsztatów
 • prowadzeniem Poradni i Centrum: nadzorem merytorycznym oraz organizacją pracy specjalistów

CENTRUM ZDROWIA MEDI SENS

Kompetencje zawodowe:

Z wykształcenia jestem mgr Socjologii, specjalizacja Doradztwo Psychospołeczne (Uniwersytet Szczeciński) oraz mgr Psychologii (SWPS w Warszawie).

 • Ukończyłam także pełne 5-cio letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując umiejętności i uprawnienia Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Posiadam najwyższe uprawnienie psychoterapeuty- Certyfikat nr 165.

  Posiadam pełne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w zakresie:
  – psychoterapia dzieci i młodzieży indywidualna i grupowa
  – psychoterapia dorosłych
  – psychoterapia rodzin i małżeństw
  – socjoterapia i trening interpersonalny

 • Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, W pracy klinicznej podlegam systematycznej, obowiązkowej superwizji pracy psychoterapeutycznej w PCP w Szczecinie (ośrodek zamiejscowy KCP) w formie indywidualnej i grupowej.
 • Ukończyłam również studia doktoranckie i uzyskałam w 2011 roku tytuł doktora nauk o zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
  Kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności i kompetencje zawodowe zdobyła również następujące uprawnienia :

  – Psycholog Transportu (SWPS Poznań)- uprawnienia z zakresu psychologii medycyny, pracy do badań kierowców i operatorów, wydawania opinii i orzeczeń, nr uprawnionego psychologa nadany przez Marszałka Województwa Lubuskiego 067/14F, nr pracowni F37/2014;
  – Psycholog uprawniony do badań na broń
  – Seksuolog po studiach podyplomowych
  – Neuroterapeuta terapii EEG-Biofeedback (Warszawa);
  – Terapeuta terapii uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa- stopień I i stopień II- posiadam najwyższe uprawnienia nadawane przez Instytut Mozart Brain Lab nv-Atlantis vzw w Belgii do prowadzenia diagnozy, terapii oraz tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta.

Aktualnie poszerzam swoje kompetencje psychoterapeutyczne kształcąc się w dwuletniej szkole TFP w Krakowie- krótkotrwałej psychoterapii psychodynamicznej, która skierowana jest do leczenia ciężkich zaburzeń osobowości.

Podczas ponad 20-letniej pracy zawodowej ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, w tym dwa roczne kursy kwalifikacyjne w Krakowie, których zakres obejmuje pracę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wsparcie, interwencję kryzysową oraz pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, i wiele innych, których wszystkich nie sposób jest w tym miejscu wymienić.

ZAKRES
USŁUG

Psychoterapia
indywidualna:

Kryzysy rozwojowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia łaknienia i uzależnienia psychiczne, zaburzenia osobowości, lęki oraz fobie.

Psychoterapia
rodzinna:

Kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze z dziećmi, rekonstrukcja rodziny, utrata bliskich.

Diagnoza
psychologiczna:

Diagnoza osobowości, rozwoju poznawczego (inteligencji), opiniowanie.

Skip to content